Lenovo ThinkPad L570 (loại 20JQ, 20JR) máy tính xách tay của Windows 10 Drivers, phần mềm

Lenovo ThinkPad L570 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad L570 (loại 20JQ, 20JR) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad L570 (Loại 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Âm thanh Realtek ALC3245 Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR, 20J8, 20J9) Trình điều khiển Âm thanh Realtek ALC3245 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-18 TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPad DOS 2017-08-03 TẢI
ThinkPad L570 Update Utility BIOS Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-04 TẢI
ThinkPad L570 BIOS Update (Bootable CD) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-04 TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Bluetooth Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-26 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Bluetooth Intel Windows 10 64-bit 2017-08-17 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20JQ, 20JR) O2Micro BH611FJ1 Trình đọc thẻ Trình điều khiển Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-25 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) O2Micro BH611FJ1 Trình đọc thẻ Trình điều khiển Windows 10 64-bit 2017-09-05 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh tích hợp của ThinkPad L570 (Các loại: 20JQ, 20JR) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-20 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Camera tích hợp Windows 10 64-bit 2017-08-30 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-25 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-09-06 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Phần mềm Quản lý Công cụ Intel Windows 10 64-bit 2017-08-08 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Phần mềm Quản lý Công nghệ Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-08-08 TẢI
ThinkPad L570 Quản lý Intel Động cơ 11.6 Firmware Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-17 TẢI
Màn hình LCD INF / Color Driver của ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Windows 8.1 64-bit 2000-01-01 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 8.1 64-bit 2017-04-25 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 7 32-bit 2017-05-02 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 7 64-bit 2017-05-02 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Màn hình LCD INF / Trình điều khiển màu Windows 10 64-bit 2017-09-05 TẢI
ThinkPad L560, L570 NXP PTN3355 Phần vững Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-04 TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel HD cho ThinkPad L570 (Các loại: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Windows 10 64-bit 2017-10-02 TẢI
Máy tính xách tay ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Gói SCCM Windows 8.1 64-bit 2017-05-02 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Gói SCCM Windows 10 64-bit 2017-10-11 TẢI
Gói SCCM dành cho Windows 7 (32-bit) - ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Windows 7 32-bit 2017-08-08 TẢI
Gói SCCM dành cho Windows 7 (64-bit) - ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Windows 7 64-bit 2017-10-11 TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23 TẢI
Trình quản lý dấu vân tay Lenovo dành cho ThinkPad Windows 8.1 64-bit 2017-08-17 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Trình kiểm tra vân tay của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-21 TẢI
TẢI
ThinkPad L570 Alps UltraNav điều khiển Windows 10 64-bit 2017-05-16 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Trình điều khiển UltraNav của Alps Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-24 TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20JQ, 20JR) Kết nối Ethernet Intel Jacksonville LAN Driver Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-26 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Mạng LAN Intel Ethernet Windows 10 64-bit 2017-08-29 TẢI
ThinkPad L570 (Loại máy: 20JQ, 20JR) Mạng LAN không dây của Intel (11abgn, 11bgn, 11ac) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-07-10 TẢI
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkPad L570 Windows 10 64-bit 2017-09-06 TẢI
ThinkPad L570 Fibocom L831-EAU Wireless WAN điều khiển Windows 10 64-bit 2017-02-23 TẢI
Fibocom L831-EAU Driver không dây WAN cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-09-05 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển WAN không dây của Sierra EM7455 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-26 TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15 TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPad DOS
EFI Shell
2015-12-30 TẢI
TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-25 TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPad Windows 10 32-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 32-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 8.1 32-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPad Windows 8.1 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR) Trình điều khiển thích ứng bộ điều khiển máy chủ điều khiển USB USB 3.0 của Intel Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 TẢI
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20JQ, 20JR) Trình điều khiển USB Intel 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-12 TẢI