Lenovo ThinkPad P50s máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad P50s Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad P50s Mobile Workstation của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-23TẢI
ThinkPad P50, P50s, P70, T460s, T560 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-04TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad P50s, T560 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-09TẢI
ThinkPad P50s, T560 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-09TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
Phần mềm Bluetooth Broadcom cho 10 (64-bit), 8.1 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-26TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-05TẢI
Phần mềm Broadcom Bluetooth cho 7 (32-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 32-bit2016-01-26TẢI
Phần mềm Broadcom Bluetooth cho 7 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 64-bit2016-01-26TẢI
Lenovo ThinkPad P50s (loại máy: 20FK, 20FL), T560 (loại máy: 20FH, 20FJ) Alcor SmartCard đọc driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26TẢI
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-13TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-27TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-06-27TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-21TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11TẢI
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPad Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-09-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Quản lý cơ Intel 11.6 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-16TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-05-18TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-02-14TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-02TẢI
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (64 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 64-bit2017-08-09TẢI
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (32 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 32-bit2017-08-09TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver Đối với Windows 8.1 (64 bit) - Lenovo ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 8.1 64-bit2017-08-08TẢI
ThinkPad P50s, P70, T460s, T560 NVIDIA Optimus Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-02-15TẢI
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-17TẢI
TẢI
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-04-04TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-09TẢI
TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-03TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03TẢI
TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 8.1 64-bit2016-01-26TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho 10 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 10 64-bit2016-01-26TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-11TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 8.1 64-bit2016-12-22TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 10 64-bit2017-09-05TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17TẢI
Phần mềm ThinkPad Huawei không dây WAN ME906sWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11TẢI
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-02-27TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-09TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-06TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Intel RapidWindows 7 64-bit2016-01-06TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *