Lenovo Thinkpad P71 (loại 20HK, 20HL) Trình điều khiển Windows 10 dành cho máy tính xách tay, Phần mềm

Lenovo Thinkpad P71 Laptop

Tải về Lenovo Thinkpad P71 (loại 20HK, 20HL) Mobile Workstation của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-04 TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPad DOS 2017-08-03 TẢI
ThinkPad P71 BIOS Update (Bootable CD) Windows 10 64-bit 2017-10-09 TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03 TẢI
ThinkPad P71 Update Utility BIOS Windows 10 64-bit 2017-10-09 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Bluetooth Intel Windows 10 64-bit 2017-09-14 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển thẻ thông minh Alcor Windows 10 64-bit 2017-09-12 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-06 TẢI
ThinkPad P71 (loại máy: 20HK, 20HL), P51 (loại máy: 20HH, 20HJ) Tích hợp máy ảnh điều khiển Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2017-03-16 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) Quản lý Intel cơ 11.6 Software Windows 10 64-bit 2017-03-16 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại máy: 20HK, 20HL), Bộ xử lý T470p của Intel 11.6 Firmware Windows 10 64-bit 2017-05-19 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại Máy: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại Máy: 20HK, 20HL) Phần mềm Thunderbolt của Intel Windows 10 64-bit 2017-07-21 TẢI
Chương trình hiệu chuẩn Pantone Color cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-17 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (Machine loại: 20HK, 20HL) Tính năng ThinkPad Video (NVIDIA N117) Driver Windows 10 64-bit 2017-08-03 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) ThinkPad Monitor INF file Windows 10 64-bit 2017-09-12 TẢI
ThinkPad P51 (Các loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (Loại máy: 20HK, 20HL) Gói SCCM Windows 10 64-bit 2017-09-28 TẢI
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiển Windows 10 64-bit 2017-07-06 TẢI
ThinkPad P51 (Loại 20HH, 20HJ), P71 (Loại 20HK, 20HL) Synaptics Trình điều khiển ThinkPad UltraNav Windows 10 64-bit 2017-09-12 TẢI
ThinkPad P51 (Machine loại: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) Windows 10 64-bit 2017-05-05 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (Machine loại: 20HK, 20HL) Intel 8265 LAN không dây điều khiển Windows 10 64-bit 2017-04-05 TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11 TẢI
ThinkPad P71 Intel Alpine Ridge Thunderbolt Phần vững Windows 10 64-bit 2017-05-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lenovo Performance Tuner - ThinkStation / ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-10 TẢI
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiển Windows 10 64-bit 2017-03-16 TẢI
ThinkPad P51 (Machine loại: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với thiết bị điều khiển (cho các hệ thống RAID) Windows 10 64-bit 2017-03-16 TẢI
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10 TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI