Lenovo ThinkPad T25 (Loại 20K7) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Lenovo ThinkPad T25 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T25 (Loại 20K7) Trình điều khiển máy tính xách tay, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7) Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2017-10-04 TẢI
ThinkPad 25, tiện ích cập nhật BIOS T470 Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-10 TẢI
ThinkPad 25, Cập nhật BIOS T470 (CD khả năng khởi động) Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-10 TẢI
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển Bluetooth Intel Windows 10 64-bit 2017-08-16 TẢI
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Máy ảnh tích hợp ThinkPad T25 Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-06 TẢI
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Driver Intel Chipset Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Phần mềm quản lý Intel 11.7 Windows 10 64-bit 2017-09-07 TẢI
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của Intel Windows 10 64-bit 2017-10-04 TẢI
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của Intel Windows 10 64-bit 2017-07-13 TẢI
Các tính năng của máy tính xách tay ThinkPad T470, T25 của ThinkPad (NVIDIA N16S) Windows 10 64-bit 2017-09-05 TẢI
ThinkPad 25 (Loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần vững của Intel Alpine Ridge Thunderbolt Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-08 TẢI
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 Trình điều khiển Synaptics UltraNav Windows 10 64-bit 2017-09-12 TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tin Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15 TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08 TẢI
ThinkPad T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Trình điều khiển Gigabit Ethernet Intel Windows 10 64-bit 2017-09-05 TẢI
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel 8265 Windows 10 64-bit 2017-08-11 TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển NXP NFC cho T25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Windows 10 64-bit 2017-09-19 TẢI
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Trình điều khiển NXP NFC Windows 10 64-bit 2017-10-04 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI