Lenovo ThinkPad T25 (Loại 20K7) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Lenovo ThinkPad T25 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T25 (Loại 20K7) Trình điều khiển máy tính xách tay, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7) Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2017-10-19DOWNLOAD
ThinkPad 25, Cập nhật BIOS T470 (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-04-08DOWNLOAD
ThinkPad 25, tiện ích cập nhật BIOS T470Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-04-08DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 tích hợp IR Camera Firmware Update UtilityWindows 10 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển Camera tích hợp ThinkPad 25Windows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển Card Reader RealtekWindows 10 64-bit2017-09-06DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Chipset Intel ChipsetWindows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của IntelWindows 10 64-bit2017-10-04DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad 25 (Loại 20K7). Phần mềm quản lý Intel Engine 11.7Windows 10 64-bit2017-10-30DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s, 25 Bộ quản lý Intel Engine Phần mềm cơ sở 11.8Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-18DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2017-07-13DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 Tính năng Video ThinkPad (NVIDIA N16S)Windows 10 64-bit2018-03-16DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần vững của Intel Alpine Ridge ThunderboltWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-08DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-04-09DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển ThinkPad 25 Synaptics UltraNavWindows 10 64-bit2018-01-30DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển Intel Gigabit EthernetWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2018-03-08DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-20DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD