Lenovo ThinkPad T410s máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo ThinkPad T410s Máy tính xách tay

tải Lenovo ThinkPad T410s Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm Conexant Audio cho ThinkPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-09 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, phần mềm X201 Tablet Conexant âm thanh Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2010-11-15 TẢI
Cài đặt BIOS Capture / Playback Utility - ThinkPad DOS 2015-06-08 TẢI
BIOS Setup Utility menu Extension cho Reset Key Cryptographic và Tẩy xoá của Solid State Drive cho DOS - ThinkPad OS Independent 2010-12-07 TẢI
TẢI
Cài đặt ThinkPad BIOS cho ThinkPad OS Independent
Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05 TẢI
ThinkPad T410s và T410si BIOS Update Utility Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-05-30 TẢI
BIOS Update khả năng khởi động đĩa CD cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-05-30 TẢI
Hỗ trợ tập tin Bluetooth Bluetooth 2.1 với phần mềm Rate Enhanced Data cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2009-12-11 TẢI
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2010-11-25 TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-13 TẢI
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2015-06-03 TẢI
ThinkPad T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701 và W701ds Ricoh đa Card Reader driver Windows XP 32-bit 2011-12-12 TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-12 TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-12 TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-12-12 TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
ThinkPad T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701 và W701ds Ricoh đa Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-12-12 TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-03 TẢI
Registry Patch để Vô hiệu hoá AMT sơ Synchronization Pop-up cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2015-06-02 TẢI
Quản lý cơ Intel Firmware 6.2 cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-03-04 TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01 TẢI
Quản lý cơ Intel Interface 6.2 và Serial Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-10-09 TẢI
ThinkPad T410s (Mô hình Switchable Graphic) NVIDIA Display Driver Windows 7 32-bit 2011-01-15 TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPad Windows 7 32-bit 2011-05-27 TẢI
ThinkPad T410s (Mô hình Switchable Graphic) NVIDIA Display Driver Windows 7 64-bit 2014-01-27 TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPad Windows 7 64-bit 2011-03-15 TẢI
NVIDIA Optimus / Rời rạc Display Driver cho ThinkPad Windows 8 32-bit 2012-10-09 TẢI
NVIDIA Optimus / Rời rạc Display Driver cho ThinkPad Windows 8 64-bit 2012-10-09 TẢI
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit 2011-12-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad Windows Vista 64-Bit 2010-10-13 TẢI
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2011-04-19 TẢI
Intel HD Graphic lái xe cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2011-10-27 TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13 TẢI
ThinkPad T410s (Mô hình Switchable Graphic) Intel Display Driver Audio Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-06 TẢI
ThinkPad T410s (Mô hình Switchable Graphic) Intel Display Driver Audio Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-06 TẢI
Intel HD Graphics (tích hợp) Driver cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
2012-06-18 TẢI
Intel HD Graphics (tích hợp) Driver cho ThinkPad Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2011-06-18 TẢI
Giám đốc trình bày cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-03 TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22 TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01 TẢI
ThinkPad Monitor INF File để 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-30 TẢI
Lenovo USB Display Driver cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-17 TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPad DOS 2011-04-27 TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-05-19 TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04 TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02 TẢI
TẢI
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStation Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-07-01 TẢI
TẢI
UltraNav Utility cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08 TẢI
lái xe ThinkPad UltraNav Synaptics Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-05-28 TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím cho dekstop, máy tính xách tay, máy trạm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-03-03 TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tin Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15 TẢI
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN Adapter Software) cho hệ điều hành DOS - ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet OS Independent 2015-05-22 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, lái xe X201 Tablet Ethernet (Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LAN) Windows XP 32-bit 2011-12-12 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, lái xe X201 Tablet Ethernet (Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LAN) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02 TẢI
TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, lái xe X201 Tablet Ethernet (Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LAN) Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-12-12 TẢI
TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08 TẢI
Mạng LAN không dây Intel (abgn, ABG, bg) cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2010-11-17 TẢI
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2011-09-14 TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2015-06-01 TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11bgn) cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02 TẢI
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02 TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19 TẢI
TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-11-17 TẢI
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-10-30 TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04 TẢI
Intel WiMAX 6250 AGN cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng (Ericsson F3507g, Qualcomm Gobi1000, Qualcomm Gobi2000) cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-12 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng (Ericsson F3507g, Qualcomm Gobi1000, Qualcomm Gobi2000) cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
Qualcomm Gobi 2000 Wireless WAN Driver cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03 TẢI
ThinkPad Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge E30, Edge E40, Edge E50, T410, T410s, X100e, X201, X201 Tablet HUAWEI EM660 Wireless WAN Firmware Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
ThinkPad Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50, T410, T410s, X100e, X201, lái xe X201 Tablet Leadcore 5730D Wireless WAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-03-12 TẢI
ThinkPad Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50, T410, T410s, X100e, X201, X201 Tablet HUAWEI EM660 Wireless WAN điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
Qualcomm Gobi 2000 Wireless WAN driver Boot Code Update Utility cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
DVD đa lái xe tiện ích cập nhật firmware cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08 TẢI
Power Manager cho ThinkPad Windows XP 32-bit 2015-05-25 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-27 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-03-27 TẢI
Registry vá cho phép USB S3 Quản lý năng lượng cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20 TẢI
Registry vá để cho phép thiết bị khởi xướng Quản lý năng lượng trên ổ đĩa cứng SATA cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2017-03-27 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPad Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30 TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2017-03-16 TẢI
Module Patch cho quản lý cấp điện cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2012-10-21 TẢI
ThinkPad Power Manager vá module cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-05-26 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet STMicro TPM Driver Windows XP 32-bit 2009-12-17 TẢI
Registry patch để thay đổi thời gian IRP IDLE bằng vân tay lái người đọc cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20 TẢI
ThinkPad T400s, T410s, T410si N-trang điểm DuoSense Digitizer Cài đặt Windows XP 32-bit 2010-09-17 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-02-27 TẢI
ThinkPad T400s, T410s, T410si N-trang điểm DuoSense gói đa chạm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-17 TẢI
ThinkPad T400s, T410s, T410si N-trang điểm DuoSense gói đa chạm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-17 TẢI
Kinh nghiệm thiết bị cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02 TẢI
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-05 TẢI
ThinkPad T400s, T410s, T410si N-trang điểm DuoSense gói đa chạm Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-26 TẢI
Windows Vista Cập nhật đun KB953270 (WW) - ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-11 TẢI
ThinkPad T400s, T410s, T410si N-trang điểm DuoSense gói đa chạm Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-26 TẢI
TẢI
Corel DVD Movie Factory 7 cho Blu-ray cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
Trung tâm Thư ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-01-04 TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14 TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-11-29 TẢI
Hotkey tính năng vá lỗi cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03 TẢI
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2014-11-24 TẢI
TẢI
Corel BurnNow SD cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
Nhà máy Corel DVD Movie 7 SD cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12 TẢI
Corel WinDVD 8.8 Blu-ray (chỉ Cập nhật) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-08-08 TẢI
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-07 TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPad OS Independent 2015-06-03 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad Windows 8 32-bit 2014-01-26 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad Windows 8 64-bit 2012-10-13 TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (64-bit), Vista (64-bit), XP (64-bit) - ThinkPad Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2015-06-08 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32-bit), Vista (32-bit), XP - ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2012-05-21 TẢI
Sửa chữa cho vấn đề của HDD với phát hiện HD cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-09-08 TẢI
ThinkPad Mobility Center Customization cho ThinkPad Windows Vista 32-Bit 2008-09-12 TẢI
ThinkPad Mobility Center Customization cho ThinkPad Windows Vista 64-Bit 2008-09-12 TẢI
Trung tâm Trợ giúp Customization Tool - ThinkPad / ThinkCentre Windows XP 32-bit 2006-06-28 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2013-03-31 TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01 Windows XP 32-bit 2013-11-12 TẢI
Patch để khắc phục vấn đề tai nạn gây ra bởi Password Manager Plug-in trong Internet Explorer Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-14 TẢI
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.40, 5.41 và 5.42 cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-13 TẢI
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.62 cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510 truy cập Trợ giúp Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-01 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-14 TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05 TẢI
TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2012-08-16 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510 truy cập Trợ giúp Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-14 TẢI
ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, Trung tâm Trợ giúp W510 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-14 TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2016-08-09 TẢI
ThinkVantage suất Center Pack cho Vista, XP, 2000 - ThinkPad Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2013-03-29 TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation vá Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28 TẢI
ThinkVantage Communications Utility cho ThinkPad, ThinkCentre Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01 TẢI
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-04-10 TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-11 TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06 TẢI
Registry vá để phát hiện thiết bị USB trên tiếp tục từ giấc ngủ cho Máy tính xách tay Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-01-04 TẢI