Lenovo ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Laptop của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T470 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Laptop dùng Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Trình điều khiển âm thanh HD RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7) Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2017-10-19DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad 25, tiện ích cập nhật BIOS T470Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-11-23DOWNLOAD
ThinkPad 25, Cập nhật BIOS T470 (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-11-23DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại máy: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Realtek Bluetooth trọn góiWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), ThinkPad T470s (Type 20JS, 20JT) Intel 8260 phần mềm không dây Bluetooth (R) Công nghệ điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-21DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470s (Loại 20JS, 20JT) Công nghệ không dây Intel 8260 dành cho Công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470s (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
Gói phần mềm tích hợp cho máy ảnh IR của ThinkPad T470Windows 10 64-bit2017-05-15DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Alcor SmartCard điều khiểnWindows 10 64-bit2017-09-12DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-04DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Máy ảnh tích hợp ThinkPad T25Windows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển Card Reader RealtekWindows 10 64-bit2017-09-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN)Windows 8.1 64-bit2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-09DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Driver Intel ChipsetWindows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-30DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Phần mềm quản lý Intel 11.7Windows 10 64-bit2017-10-30DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s, T25 Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 8.1 64-bit2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2017-07-13DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 8.1 64-bit2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Kiểu máy 20JM, 20JN) Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2017-02-23DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Kiểu máy 20JM, 20JN) Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2017-02-23DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại 20JM, 20JN) Tính năng ThinkPad Video (NVIDIA N16S) DriverWindows 7 32-bit2017-02-24DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại 20JM, 20JN) Tính năng ThinkPad Video (NVIDIA N16S) DriverWindows 7 64-bit2017-02-24DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Trình điều khiển video của ThinkPad (NVIDIA N16S)Windows 8.1 64-bit2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2017-11-09DOWNLOAD
Các tính năng của máy tính xách tay ThinkPad T470, T25 của ThinkPad (NVIDIA N16S)Windows 10 64-bit2017-11-10DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần vững của Intel Alpine Ridge ThunderboltWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-08DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), Gói SCCM ThinkPad T25Windows 10 64-bit2017-10-13DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) gói SCCMWindows 7 32-bit2017-08-02DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) gói SCCMWindows 7 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Gói SCCMWindows 8.1 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad Lenovo Touch Phần mềm vân tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics Metallica MOC Touch dấu vân tay cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-06-30DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2017-11-09DOWNLOAD
Công cụ Cập nhật phần mềm Touch Firmware của ThinkPad T470Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại máy: 20JM, 20JN) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNavWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 Trình điều khiển Synaptics UltraNavWindows 10 64-bit2018-01-30DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-22DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 (Loại 20K7). Trình điều khiển Gigabit Ethernet IntelWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s Trình điều khiển Gigabit Không dây IntelWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây Intel 8260Windows 8.1 64-bit2017-12-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây Intel 8260Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại máy: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Fibocom Wireless L831 Wireless WAN điều khiểnWindows 10 64-bit2017-02-06DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Driver không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-16DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14DOWNLOAD
DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-27DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15DOWNLOAD
Trình điều khiển NXP NFC cho T25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN)Windows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) phần mềm Intel ThunderboltWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-10DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2017-05-15DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại: 20K7), T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 10 64-bit2017-09-16DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-25DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN) Trình điều khiển thích ứng bộ điều khiển máy chủ lưu trữ USB của Intel USB3.0Windows 8.1 64-bit2017-05-22DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN) điều khiển Intel USB3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-06DOWNLOAD