Lenovo ThinkPad T470s (loại 20JS, 20JT) Laptop của Windows 7, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T470s Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T470s (loại 20JS, 20JT) Laptop dùng Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-08-29DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Kiểu máy: 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) Driver Realtek HD AudioWindows 10 64-bit2017-10-25DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad T470s BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad T470s Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), ThinkPad T470s (Type 20JS, 20JT) Intel 8260 phần mềm không dây Bluetooth (R) Công nghệ điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-21DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470s (Loại 20JS, 20JT) Công nghệ không dây Intel 8260 dành cho Công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470s (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
ThinkPad T470s Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
Trình điều khiển Camera tích hợp cho T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Kiểu máy: 20JS, 20JT) Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470s (MT20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Trình điều khiển Realtek MultiCardWindows 10 64-bit2018-02-02DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Loại 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) Bộ điều khiển máy ảnh tích hợp Sunplus / RealtekWindows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Machine loại: 20JS, 20JT) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Trình điều khiển Chipset IntelWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT) Công cụ Quản lý Intel 11.7Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-30DOWNLOAD
Công nghệ Quản lý Intel 11.7 Phần mềm cho ThinkPad T470 (Loại 20HF, 20HG, 20JS, 20JT)Windows 10 64-bit2017-10-30DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s, T25 Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
ThinkPad T470s Công nghệ Phần mềm Thunderbolt Intel Alpine RidgeWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-23DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-29DOWNLOAD
Phần mềm Thunderbolt của Intel cho T470 (Loại máy: 20JS, 20JT)Windows 8.1 64-bit2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) phần mềm Intel ThunderboltWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-17DOWNLOAD
Intel Thunderbolt cho các cửa sổ 10 64-bit - ThinkPad T470s (loại máy: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Windows 10 64-bit2017-07-12DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 8.1 64-bit2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Machine loại: 20JS, 20JT) Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Machine loại: 20JS, 20JT) Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 10 64-bit2017-11-13DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) gói SCCMWindows 7 32-bit2017-08-02DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) gói SCCMWindows 7 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT) Gói SCCMWindows 8.1 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-12-06DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad Lenovo Touch Phần mềm vân tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics Metallica MOC Touch dấu vân tay cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-06-30DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2017-11-09DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) Synaptics ThinkPad UltraNav điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Synaptics UltraNav của ThinkPad T470Windows 10 64-bit2017-12-19DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Kiểu máy: 20JS, 20JT) Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470s Intel PRO Phần mềm 1000 LANWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Kiểu máy: 20JS, 20JT) Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-13DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s Trình điều khiển Gigabit Không dây IntelWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây Intel 8260Windows 8.1 64-bit2017-12-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây Intel 8260Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN), T470 (Loại 20JS, 20JT) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-01-29DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) Sierra EM7430 Wireless WAN điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7430 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-23DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-16DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7430 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-29DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14DOWNLOAD
DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-27DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
Trình điều khiển Samsung NVM Express cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-06-08DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2017-03-13DOWNLOAD
ThinkPad T470s (loại máy: 20JS, 20JT) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-13DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 10 64-bit2017-09-16DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-25DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT) Trình điều khiển thích ứng bộ điều khiển máy chủ lưu trữ USB của Intel USB3.0Windows 8.1 64-bit2017-04-28DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Các loại máy: 20JS, 20JT) Trình điều khiển máy chủ lưu trữ USB Express eXtensible Intel USB3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-11DOWNLOAD