Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultrabook

tải Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Ultrabook của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo HID HW Đài phát thanh Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-09TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20BS, 20BT, 20A7, 20A8), X250 Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2017-08-24TẢI
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-24TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20A7, 20A8) Tiện ích cập nhật BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20A7, 20A8) Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-06-04TẢI
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-05-10TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-15TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-11-05TẢI
Phần mềm ThinkPad Intel Wireless Bluetooth 4.0 adapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-17TẢI
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-06TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Realtek tích hợp camera điều khiểnWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-09TẢI
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 8 64-bit2014-01-01TẢI
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2014-01-01TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-12-15TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2017-01-16TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Phần mềm Quản lý Intel ThinkPad cơ 11.6Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-16TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-28TẢI
Quản lý cơ Intel Firmware 9.5 cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad T440, T440s, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8), X240, X240sWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-18TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Ambient Light Sensor điều khiểnWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-01TẢI
Thinkpad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Ambient Light Sensor điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2013-10-23TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2016-01-15TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-08-28TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2016-06-15TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2016-06-15TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-06-15TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-06-15TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-11-22TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 10 64-bit2016-11-18TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 8 64-bit2014-01-01TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2015-03-04TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-04TẢI
TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-09TẢI
TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-24TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Synaptics Trackpad Firmware Update cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-29TẢI
TẢI
Synaptics Trackpad Firmware Update cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-19TẢI
TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-09-11TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-12-04TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-12-27TẢI
TẢI
ThinkPad Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-20TẢI
TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Sierra Wireless EM7355 - Gobi 5000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-28TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-04-23TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15TẢI
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08TẢI
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-01TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
Broadcom NFC Driver cho ThinkPad Helix, X1 Carbon (Machine loại: 20A7, 20A8)Windows 10 64-bit2016-05-23TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Lenovo QuickConnect NFC Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 4.1Windows 8 64-bit2013-10-28TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 8.1 64-bit2014-01-01TẢI
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28TẢI
ThinkPad S440, S540, X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Update cử chỉ kiểm soátWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-08TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
ThinkPad X1 Carbon Solid State Drive Firmware Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-05TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2014-01-26TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2012-10-13TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2012-10-13TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2012-10-13TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-26TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8), T540p, W540 và W541 Intel USB3.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15TẢI