Lenovo ThinkPad Tablet X1 (Type 20GG, 20GH) Trình điều khiển Windows 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad Tablet X1

Tải về Lenovo ThinkPad Tablet X1 (Type 20GG, 20GH) Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2017-09-14TẢI
ThinkPad Tablet X1 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2017-10-11TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-07-21TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-13TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-05TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-27TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel RealSense 3D Máy ảnh R200 điều khiểnWindows 10 64-bit2016-05-30TẢI
ThinkPad Tablet X1 Intel Skycam điều khiểnWindows 10 64-bit2017-03-17TẢI
ThinkPad Tablet X1 Intel Skycam điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-07-12TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11TẢI
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel ThinkPad Tablet X1 cơ 11.0Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-01TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkPad Tablet X1 Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2016-02-25TẢI
ThinkPad Tablet X1 (Type 20GG, 20GH) Intel DPTF điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-07TẢI
Quản lý cơ Intel 11.6 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-16TẢI
ThinkPad Tablet X1 Presenter đun Popup UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-24TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel ảo Nút điều khiểnOS Independent2016-02-17TẢI
ThinkPad Tablet X1 Intel nút điều khiển ảoWindows 10 64-bit2016-09-08TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2017-02-14TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH) ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-02-26TẢI
ThinkPad Tablet X1 (Các loại: 20GG, 20GH) SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2017-05-23TẢI
SCCM gói cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-10TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
ThinkPad Tablet X1 (Các loại: 20GG, 20GH) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-06-17TẢI
Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Các loại máy: 20GG, 20GH) Trình đọc Reader Vân tay Synaptics Viper SPIWindows 10 64-bit2017-08-23TẢI
Thinkpad X1 Tablet Synaptics Viper cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-07-14TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel HID Event Lọc điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-02-17TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
ThinkPad Tablet X1 Primax Keyboard Firmware UpdateWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-08TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-06TẢI
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-31TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 10 64-bit2017-04-10TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-03TẢI
Trình điều khiển ThinkPad Tablet X1 Intel Wireless LANWindows 8.1 64-bit2016-01-07TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) LAN không dây Intel driverWindows 10 64-bit2016-03-08TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 8.1 64-bit2016-12-22TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 10 64-bit2017-09-05TẢI
ThinkPad X1 Carbon, X1 Tablet và X1 Yoga Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2017-06-08TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 8.1 64-bit2017-06-07TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11TẢI
ThinkPad X1 Tablet (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 10 64-bit2017-05-30TẢI
ThinkPad 10 (Loại 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Loại 20CG, 20CH), Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26TẢI
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-02-27TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-09TẢI
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel DPTF điều khiểnWindows 10 64-bit2017-04-13TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-28TẢI
Intel HID tổ chức sự kiện Bộ lọc điều khiển của Windows 10 (64-bit) - ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH)Windows 10 64-bit2017-03-14TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2017-03-14TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-08-05TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Tablet X1 Intel RapidWindows 8.1 64-bit2016-04-07TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07TẢI