Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Laptop của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Yoga Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR), Yoga 260 (Các loại: 20FD, 20FE, 20GS, 20GT) Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-20TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20FB, 20FC), X1 Yoga (Loại 20FQ, 20FR), Yoga 260 (Loại 20FD, 20FE, 20GS, 20GT) Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 10 64-bit2017-06-07TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại 20FQ, 20FR) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-10TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-10TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-05TẢI
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-13TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-27TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-06-27TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-21TẢI
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11TẢI
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPad Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-09-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-15TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.6 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Quản lý cơ Intel 11.6 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-16TẢI
ThinkPad X1 Yoga (Máy loại: 20FQ, 20FR) Intel OLED Bảng điều chỉnh điều khiểnWindows 10 64-bit2016-06-06TẢI
ThinkPad X1 Yoga, Yoga 15, Yoga 260 Screen Rotation UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-02TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-05-18TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-02-14TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-02TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT), X1 Yoga (Máy loại: 20FQ, 20FR, 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Lenovo Scaling UtilityWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-18TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-02-15TẢI
ThinkPad X1 Yoga (Kiểu máy: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (Machine loại: 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad X1 Yoga (Type: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-02-03TẢI
ThinkPad X1 Yoga (Type: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (Type 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-16TẢI
TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Synaptics Metallica Bộ Y tế 55E cảm biến WBF Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-06TẢI
Phần mềm Lenovo cảm ứng vân tay cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-29TẢI
TẢI
Synaptics Metallica cảm ứng vân tay điều khiển cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-07-14TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-06TẢI
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06TẢI
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-31TẢI
ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-05-19TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 10 64-bit2017-04-10TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-03TẢI
ThinkPad X1 Yoga cảm ứng Firmware Update ToolWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-20TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03TẢI
TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-11TẢI
TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 8.1 64-bit2016-12-22TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 10 64-bit2017-09-05TẢI
ThinkPad X1 Carbon, X1 Tablet và X1 Yoga Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2017-06-08TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 8.1 64-bit2017-06-07TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-07TẢI
TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17TẢI
Phần mềm ThinkPad Huawei không dây WAN ME906sWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11TẢI
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-02-27TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-09TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga mô-đun Patch cho Intel Bảng điều chỉnhWindows 10 64-bit2017-04-20TẢI
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-28TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19TẢI
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-05-05TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-08-05TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-06TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Intel RapidWindows 7 64-bit2016-01-06TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-08TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12TẢI
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26TẢI