Lenovo ThinkPad Yoga 14 (Type 20FY) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Yoga 14 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Yoga 14 (Type 20FY) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 phần mềm điều khiển âm thanh ConexantWindows 10 64-bit2017-06-07TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 Conexant Audio DriverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-06-02TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Update Yoga 460 BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, ThinkPad Yoga 460 Phần mềm Intel PROSet / Wireless WifiWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Wireless Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-30TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Wireless Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2017-09-26TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 O2Micro Media Card Reader driverWindows 10 64-bit2017-07-20TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 tích hợp camera điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-10-05TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Loại 20FY), Yoga 460 O2Micro Media Card Reader Trình điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Yoga 14 (Type 20FY) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-05TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 Quản lý động cơ Giao diện điều khiển IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Quản lý động cơ Giao diện điều khiển IntelWindows 10 64-bit2017-07-21TẢI
Quản lý cơ Intel 11.6 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-08-30TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Giải pháp Intel tích hợp cảm biếnWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2016-02-02TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2015-10-05TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 12, Yoga 14, Yoga 460 Screen Rotation UtilityWindows 7 64-bit2017-08-02TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 7 32-bit2016-04-04TẢI
ThinkPad Yoga14, Yoga460, S3, P40 Intel Driver Hiển thịWindows 7 32-bit2016-01-27TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Display DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-07TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-18TẢI
ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Chứng chỉ NVIDIA GeForce Experience DriverWindows 10 64-bit2017-09-12TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Display DriverWindows 10 64-bit2017-04-27TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 10 64-bit2017-06-02TẢI
ThinkPad Yoga 14 (20FY), Yoga gói 460 SCCMWindows 10 64-bit2015-10-12TẢI
ThinkPad Yoga 460, Yoga14, S3, P40 Yoga gói SCCMWindows 7 32-bit2016-01-27TẢI
ThinkPad Yoga 460, Yoga14, S3, P40 SCCM góiWindows 7 64-bit2016-01-27TẢI
Lenovo ThinkPad Yoga 460, Yoga14, P40 SCCM góiWindows 8.1 64-bit2016-01-26TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Yoga 14 SCCM góiWindows 10 64-bit2017-05-18TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-09TẢI
TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Elan thiết bị trỏWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-12TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Elan Chỉ tay thiết bịWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-07-05TẢI
WinTab Driver cho ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460Windows 10 64-bit2016-12-21TẢI
ThinkPad Yoga 14, ThinkPad Yoga 460, P40 Intel PRO / 1000 phần mềm LAN AdapterWindows 10 64-bit2015-10-05TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (20FY), Yoga 460 Intel PRO / 1000 LAN Adapter driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdapterWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
Trình điều khiển băng thông rộng không dây của Lenovo - ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460Windows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Phần mềm Intel PROSet / Wireless WifiWindows 10 64-bit2017-09-12TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Drivers HUAWEI Mobile BroadbandWindows 10 64-bit2017-05-02TẢI
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga HUAWEI WWAN FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-09TẢI
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Drivers HUAWEI Mobile BroadbandWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-22TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-18TẢI
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-02-27TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-09TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Yoga 14 Dynamic Power Giảm cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-20TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Giải pháp Intel tích hợp cảm biếnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-24TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad Yoga14, Yoga460, S3, P40 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-27TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Intel USB3.0 điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-05TẢI