Lenovo U31-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo U31-70 Laptop

Tải Lenovo U31-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay của Lenovo E31-70, U31-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-27 TẢI
Lenovo U31-70 HCIreset dành cho Intel 3160 Bluetooth Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Lenovo U31-70 HCIreset dành cho Intel 3160 Bluetooth Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth U31-70 của Lenovo (Qualcomm, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth U31-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth U31-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2016-03-09 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Driver Máy ảnh Lenovo U31-70 (AVC, Bison, Chicony) Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Driver Máy ảnh Lenovo U31-70 (AVC, Bison, Chicony) Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Driver Máy ảnh Lenovo U31-70 (AVC, Bison, Chicony) Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Trình điều khiển Chipset Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Khóa Registry mặc định của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel của U31-70 của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel của U31-70 của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-02 TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA Intel của U31-70 của Lenovo Windows 10 64-bit 2016-07-17 TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo U31-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-02 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo U31-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo U31-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo U31-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Trình điều khiển LAN U31-70 LAN của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển LAN U31-70 LAN của Lenovo Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển LAN U31-70 LAN của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo U31-70 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo U31-70 Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo U31-70 Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Trình điều khiển WLAN U31-70 Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển WLAN U31-70 Lenovo (Qualcomm, Broadcom, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển WLAN U31-70 Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2016-03-09 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (U31-70) của Lenovo Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (U31-70) của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-05-08 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® U31-70 của Lenovo Windows 10 64-bit 2016-03-10 TẢI
Trình điều khiển USB 31 của Lenovo U70-3.0 Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI