Lenovo V310-14IKB, V310-15IKB máy tính xách tay của Windows 7, 10 Trình điều khiển, phần mềm


lenovo-v310-laptop

Tải Lenovo V310-14IKB, V310-15IKB Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-02-08DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-24DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Atheros, Intel, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Realtek cardreader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-02-08DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-02-08DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2016-09-06DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit2016-09-06DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-30DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-02-08DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-30DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-02-08DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Intel, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31DOWNLOAD
Intel USB3.0 driver cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06DOWNLOAD