Lenovo V330-15IKB, V330-15ISK Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo V330-15IKB Laptop

Tải về Lenovo V330-15IKB / V330-15ISK Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-13DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Card Reader Trình điều khiển cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Driver Mô đun mã hoá Máy tính Trusted (TCM) cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Bộ mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel cho V330-15IKB, V330-15ISKWindows 10 64-bit2017-11-28DOWNLOAD