Lenovo V4400u máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo V4400u

tải Lenovo V4400u Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad S440 và Lenovo V4400u Conexant CX20751 Audio Driver cho Touch SKU Windows 8 64-bit 2013-08-25 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440 Conexant Audio Driver CX20751 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-08 TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Conexant Audio Driver CX20751 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-02-05 TẢI
ThinkPad S440, Lenovo V4400u BIOS Update Utility Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-25 TẢI
ThinkPad S440, Lenovo V4400u BIOS Update khả năng khởi động đĩa CD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-25 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R) Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Intel PROSet / phần mềm không dây Bluetooth Windows 8.1 64-bit 2014-01-05 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M) Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-05 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek PCIE Card Reader driver Windows 8 64-bit 2013-07-15 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek PCIE Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Realtek PCIE Card Reader driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-07 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Chipset Driver Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-05 TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Quản lý động cơ Giao diện Intel Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-06 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Quản lý cơ Interface Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Quản lý cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics Driver Windows 7 32-bit 2016-06-07 TẢI
Lenovo V4400u, S540, S440 Intel HD Graphics Driver Windows 7 64-bit 2016-06-07 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics Driver Windows 8 64-bit 2016-06-07 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics Driver Windows 8.1 64-bit 2016-06-13 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 AMD Graphics Driver Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Wireless Display Windows 8 64-bit 2013-07-15 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Wireless Display Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u AMD Graphics Driver Windows 8.1 64-bit 2014-01-06 TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13 TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13 TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21 TẢI
Lenovo ThinkPad UltraNav V4400u điều khiển Windows 8 64-bit 2013-08-19 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek Giga LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek Giga LAN driver Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
ThinkPad S440, S540 and Driver Lenovo V4400u Realtek Giga LAN Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-07 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac) Windows 8 64-bit 2013-07-15 TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac) Windows 8.1 64-bit 2014-01-05 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, Driver S540 Broadcom Near Field Communication Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-06 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, Driver S540 Broadcom Near Field Communication Windows 8 64-bit 2014-03-06 TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14 TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo QuickControl cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ Connect Windows 8 64-bit 2013-07-15 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ Connect Windows 8.1 64-bit 2014-01-05 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ Connect Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Rapid Storage Technology driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Rapid Storage Technology driver Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
ThinkPad S440, S540, Rapid Storage Technology Lenovo V4400u Intel driver Windows 8.1 64-bit 2014-01-05 TẢI
ThinkPad Edge E145, S440, Lenovo ThinkVantage V4400u Hệ thống Active Protection Windows 8 64-bit 2013-07-14 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 10 32-bit 2017-07-26 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-07-26 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 32-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 8 32-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 8.1 32-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-09-29 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel 3.0 USB Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-20 TẢI