Lenovo IdeaPad V460 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 và phần mềm

Lenovo IdeaPad V460 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad V460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-08-16 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2010-11-29 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2010-11-29 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2011-08-15 TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2011-03-11 TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2010-10-12 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-10-25 TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2010-10-12 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2011-03-11 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-10-25 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2011-03-11 TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-09-16 TẢI
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Elan Touchpad Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Elan Touchpad Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2010-03-23 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-08-16 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-08-16 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-08-16 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2010-03-23 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2010-04-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2010-04-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Chăm sóc PC Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-27 TẢI
LPS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-19 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit 2010-09-16 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 64-bit 2010-09-16 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
USB-PortLoker cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-20 TẢI
Suite an Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-23 TẢI
ReadyComm WiFi cho Lenovo B460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-27 TẢI
YouCam cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-27 TẢI
BioExcess cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2010-04-27 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 32-bit 2010-08-19 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 64-bit 2010-08-19 TẢI
Intel AHCI driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows XP 32-bit 2010-04-21 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23 TẢI