Lenovo V510-14IKB, V510-15IKB máy tính xách tay của Windows 7, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo V510-14IKB Laptop

Tải Lenovo V510-14IKB, V510-15IKB máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-02-08 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-24 DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Atheros, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-02 DOWNLOAD
Realtek cardreader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-02-08 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-02 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-02-08 DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-02 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2016-09-06 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2016-09-06 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-02 DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-30 DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-02-08 DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-30 DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-02-08 DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-02 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30 DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Lenovo V310-14ISK, V310-15ISK, V510-14IKB, V510-15IKB Tiện ích Lenovo Windows 10 64-bit 2016-09-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 DOWNLOAD
Intel USB3.0 driver cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-06 DOWNLOAD