Lenovo V720-14 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo V720-14

Tải về Lenovo V720-14 Trình điều khiển máy tính xách tay, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Bản cập nhật BIOS của Lenovo V720-14, 720S-14IKB (80XC)Windows 10 64-bit2018-03-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Atheros cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình đọc thẻ cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Trình quản lý Giao diện Engine của Intel (MEI) cho V720-14Windows 10 64-bit2018-03-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Nền tảng động Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
TCM SDK Gói cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Công cụ TCM TSM cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển TCM cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho V720-14, 720S-14IKB (Loại 80XC)Windows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của Nvidia cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình đọc vân tay cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan) cho V720-14Windows 10 64-bit2018-03-06DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Atheros cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển WiGig Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Phần mở rộng của phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình tăng tốc bộ nhớ thông minh của Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt của Intel cho V720-14Windows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD