Lenovo Y40-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Y40-80 Máy tính xách tay

Tải Lenovo Y40-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo Y40-80 Windows 8.1 64-bit 2015-07-29 TẢI
Lenovo Y40-80 (BDW) HCIreset cho Intel 3160 Bluetooth Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-80 Windows 8.1 64-bit 2015-04-09 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Y40-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-80 (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (BDW) (Bison, AVC) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (AVC, Bison) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (AVC, Bison) Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Công cụ Cài đặt Độ sáng của Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển độ sáng của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit 2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80 Windows 7 64-bit 2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80 Windows 8.1 64-bit 2015-04-09 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-08-04 TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80 Windows 8.1 64-bit 2015-04-09 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Y40-80 (BDW) (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-80 (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-80 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo Y40-80 LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN Realtek của Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-04-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80 Windows 8.1 64-bit 2015-04-09 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo Y40-80 (BDW) Trình Tối ưu hóa OneKey Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Y40-80 (BDW) Windows 8.1 64-bit 2014-12-10 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Y40-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo Y40-80 Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
Trình điều khiển USB 40 của Lenovo Y80-3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI