Lenovo Y50-70 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Y50-70 cảm ứng máy tính xách tay

Tải Lenovo Y50-70 cảm ứng điều khiển máy tính xách tay, phần mềm và cập nhật cho Windows 7 32 / 64bit, Windows 8.1 64bit.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-23 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo Y50-70, Y50-70 (Bison, AVC) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo Y50-70, Y50-70 (Bison, AVC) Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Card điều khiển của Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Card điều khiển của Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Quản lý Động cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Intel Windows 7 32-bit 2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Intel Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Màn hình cảm ứng không dây Intel® Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia Windows 7 64-bit 2015-03-31 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia Windows 7 32-bit 2015-03-31 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng độ sáng mặc định Registry Key Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Synaptic, Elan, Alps) Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng điều khiển mạng LAN Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển WLAN Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển WLAN Intel Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-03-17 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Intel USB3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI