Lenovo Y70-70 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm

Lenovo Y70-70 cảm ứng máy tính xách tay

Tải Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Y70-70 cảm ứng Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-09-04 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Bluetooth Driver (Broadcom, Intel, Realtek) Windows 8.1 64-bit 2014-09-03 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy ảnh Driver (Bison, AVC) Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy ảnh Driver (AVC, Bison) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Quản lý Động cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Quản lý Intel Động cơ Driver Interface Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Quản lý Intel Động cơ Driver Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGA Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGA Windows 7 32-bit 2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGA Windows 7 64-bit 2014-09-29 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Wireless Display driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA Nvidia Windows 7 32-bit 2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA Nvidia Windows 7 64-bit 2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA Nvidia Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng độ sáng mặc định Registry Key Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng điều khiển mạng LAN Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng LAN Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng WLAN Driver (CyberTan, Realtek, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel WLAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel WLAN driver Windows 8.1 64-bit 2014-09-04 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng WLAN Driver (Broadcom, Realtek) Windows 8.1 64-bit 2014-09-03 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-28 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý Lenovo Y70-70 cảm ứng Lenovo Energy Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Quản lý Lenovo Y70-70 cảm ứng Lenovo Energy Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng sáng kiểm soát Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Rapid Storage Technology (IRST) Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Rapid Storage Technology (IRST) Driver Windows 8.1 64-bit 2014-07-28 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel driver USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29 TẢI