Lenovo Yoga 2 11 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 2 11 Laptop

tải Lenovo Yoga 2 11 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm, cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh của Lenovo 2 11 Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo 2 11 Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Trình điều khiển âm thanh của Lenovo 2 11 Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
BIOS Update cho Yoga 2 11 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17 TẢI
BIOS Update cho Yoga 2 11 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2 của Yoga Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Bluetooth Driver (Broadcom, Atheros, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2 của Xanh của Lenovo (Broadcom, Atheros) Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTEX 2 của Lenovo (Broadcom, Qualcomm, Intel) Windows 10 64-bit 2017-09-14 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh Driver (Bison, liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh Driver (Realtek, Sunplus) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh điều khiển Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Realtek Card Reader driver Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel Trusted Execution Interface Engine (TXEI) Driver Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel dải biên vải điều khiển thiết bị Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Yoga 2 11 Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Xilinx 2 của Lenovo Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel Quản lý Động cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MBI driver Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Yoga 2 11 Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MEI và TXE driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 TXEI driver Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MBI driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Xilinx 2 của Lenovo Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 VGA driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Trình điều khiển video của Lenovo Yoga 2 11 Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Xanh của Lenovo 2 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad dành cho người nước ngoài của Lenovo 2 11 (ELAN, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 TẢI
Trình điều khiển TouchPad 2 11 của Lenovo (Elan, Synaptics) Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN 2 11 dành cho người già của Lenovo (Broadcom, Qualcomm, Intel) Windows 10 64-bit 2016-08-09 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 2 11 dành cho người già của Lenovo (Broadcom, Qualcomm) Windows 10 64-bit 2016-08-09 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 2 11 của Lenovo (Broadcom, Atheros) Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 WLAN Driver (Broadcom, Atheros, Intel) Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel CPPC vBulletin driver Windows 8.1 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo Yoga Quản lý 2 11 Lenovo Energy Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Kiểm soát Hiệu suất Hợp phần Intel (CPPC) Windows 10 64-bit 2016-07-22 TẢI
Lenovo Yoga Quản lý 2 11 Lenovo Energy Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel DPTF driver Windows 8 64-bit 2014-01-16 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Pin Firmware cho Yoga 2 11 Windows 8.1 64-bit 2014-09-26 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo Yoga driver 2 11 Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 TẢI
Lenovo Yoga driver 2 11 Intel Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2016-07-22 TẢI