Lenovo Yoga 3-1170 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 3-1170 Laptop

Tải Lenovo Yoga 3-1170 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo 3-1170 Windows 8.1 64-bit 2016-01-22 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo 3-1170 Windows 10 64-bit 2015-11-25 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 BIOS Update Windows 8.1 64-bit 2016-01-04 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo Yoga 3-1170 Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTeam 3 của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo Yoga 3-1170 Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTeam 3 của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Máy ảnh Driver (liteon, Bison) Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc Thẻ 3-1170 của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Xoom Yoga 3 của Lenovo (Bison, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1170 cơ Driver Interface Windows 8.1 64-bit 2015-01-15 TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1170 cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Hiển thị Lenovo Yoga 3-1170 Lenovo Giấy Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1170 Intel VGA Windows 10 64-bit 2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1170 Intel VGA Windows 8.1 64-bit 2016-01-22 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 3-1170 dành cho người già của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2016-01-22 TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel 3-1170 của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2016-01-22 TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel 3-1170 của Lenovo Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel DPTF driver Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Phần mềm Bộ cảm biến Lenovo Yoga 3-1170 ITE Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-03 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Harmony cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-04-22 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Yoga 3-1170 Windows 8.1 64-bit 2015-04-13 TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Yoga 3-1170 Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Công nghệ lưu trữ Lenovo Yoga 3-1170 Intel Rapid (IRST) Driver Windows 8.1 64-bit 2016-01-22 TẢI
Driver Storage Technology Lenovo Yoga 3-1170 Intel Rapid Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI