Lenovo Yoga 3-1470 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 3-1470 Laptop

Tải Lenovo Yoga 3-1470 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Yoga 3-1470 Audio Driver Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-22 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 BIOS Update Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-03 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 3-1470 của Lenovo Linux (Intel, Qualcomm) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-04-22 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc Thẻ 3-1470 của Lenovo Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Máy ảnh Driver (liteon, Bison) Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Máy ảnh Driver (Realtek, Sunplus) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Processor hợp tác Performance Control (CPPC) Driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1470 cơ Driver Interface Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2015-08-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1470 cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2017-01-10 TẢI
Hiển thị Lenovo Yoga 3-1470 Lenovo Giấy Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Intel VGA Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Nvidia VGA Windows 10 64-bit 2017-03-29 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Intel VGA Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Nvidia VGA Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-08-19 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 3-1470 dành cho người già của Lenovo (Intel, Qualcomm) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 WLAN Driver (Atheros, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-04-22 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel IRST patch Windows 10 64-bit 2015-08-19 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel CPPC driver Windows 10 64-bit 2015-08-19 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel DPTF driver Windows 10 64-bit 2015-08-04 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Harmony cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-04-22 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-06-09 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Công nghệ lưu trữ Lenovo Yoga 3-1470 Intel Rapid (IRST) Driver Windows 8.1 64-bit 2015-02-04 TẢI
Driver Storage Technology Lenovo Yoga 3-1470 Intel Rapid Windows 10 64-bit 2016-08-10 TẢI