Lenovo Yoga 510-14IKB, Yoga 510-15IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


lenovo-yoga-510-máy tính xách tay

Tải Lenovo Yoga 510-14IKB, Yoga 510-15IKB Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25DOWNLOAD
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-22DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Đăng ký Thêm Sevrice lúc khởi động cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-14DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD