Lenovo Yoga 510-14ISK, 510-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad Yoga 510-14ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 510-14ISK, 510-15ISK Notebook Window 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
RTEQ driver âm thanh cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-10DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Realtek cardreader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-01DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-01DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Đăng ký Thêm Sevrice lúc khởi động cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-23DOWNLOAD