Lenovo Yoga 510-14ISK, 510-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Ideapad Yoga 510-14ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 510-14ISK, 510-15ISK Notebook Window 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
RTEQ driver âm thanh cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-05-12 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-10 DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Realtek cardreader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-16 DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-01 DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-01 DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek, Broadcom) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30 DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Đăng ký Thêm Sevrice lúc khởi động cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-03 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD