Lenovo Yoga 520-14IKB (Loại 80X8) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Lenovo Yoga 520-14IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 520-14IKB (Loại 80X8) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-22 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Realtek Card Reader cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-15 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-22 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30 DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Tích cực Pen cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Registry Key cho Cursor Speed ​​cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD