Lenovo Yoga 700-14ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 700-14ISK Laptop

Tải Lenovo Yoga 700-14ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2017-06-08 TẢI
BIOS Update cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-22 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Qualcomm, Realtek) dành cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2015-09-29 TẢI
Máy ảnh Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Intel Chipset Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2015-09-29 TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-01-20 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2017-01-10 TẢI
Nvidia VGA Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-05-19 TẢI
Intel VGA Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2017-05-19 TẢI
Giấy Display Hotkey Installer cho Yoga 700-11ISK, Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2015-09-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, Qualcomm, Realtek) dành cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-01-05 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2016-01-20 TẢI
Intel I2C Driver cho Yoga 700-14ISK Windows 10 64-bit 2015-09-29 TẢI