Lenovo Yoga 710-11IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 710-11IKB Laptop

Tải Lenovo Yoga 710-11IKB máy tính xách tay của Windows 10 64bit Drivers, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-23 DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek, Intel) cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-05-15 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-24 DOWNLOAD
Diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-24 DOWNLOAD
Chipset Driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-05-15 DOWNLOAD
Intel Sensor Hub Driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-24 DOWNLOAD
Quản lý Intel Động cơ Driver Interface cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2016-11-23 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-05-15 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek, Intel) cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-05-15 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-03 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-24 DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho Yoga 710-11IKB Windows 10 64-bit 2017-01-24 DOWNLOAD