Lenovo Yoga 710-14ISK, 710-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad Yoga 710-14ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-02-22DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom dành cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Card Reader Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20DOWNLOAD
Chipset Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2017-07-14DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2017-09-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2017-07-14DOWNLOAD
Broadcom WLAN Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-01-05DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho Yoga 710-14ISK, Yoga 710-15ISKWindows 10 64-bit2016-05-12DOWNLOAD