Lenovo Yoga 720-12IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 720-12IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 720-12IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2018-04-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Cybertan, Intel) cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình cảm biến ánh sáng xung quanh Qualcomm dành cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Quản lý Intel Động cơ Driver Interface cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình giải pháp Bộ cảm biến tích hợp Intel cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel dành cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ họa Intel cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Cybertan, Intel) cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Ánh sáng xung quanh cảm biến ánh sáng xung quanh cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Hỗ trợ Bảo mật của Intel cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Bộ mở rộng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel dành cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Lenovo Utility cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3), Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Active Pen Driver cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD