Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Lenovo Yoga 720-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, 81C3) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Liteon) dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Camera Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý của Trình quản lý Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, 81C3) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Liteon) cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Le-Note cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09 DOWNLOAD
Active Pen Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Khóa Registry cho Tốc độ Cursor cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Trình điều khiển IATA của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Driver Thunderbolt cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD