Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo 720-13IKB (Loại 81C3)

Tải về Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Cập nhật BIOS cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Camera Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Nhiệt Khung cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển ngón tay cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN Qualcomm cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Phần mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển Hỗ trợ Bảo mật của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Bút hoạt động cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Khóa Registry cho Tốc độ Cursor cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Trình điều khiển IATA của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Driver Thunderbolt Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI