Lenovo Yoga 720-15IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 720-15IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 720-15IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2018-02-09DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-12-04DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Atheros cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Quản lý Intel Động cơ Driver Interface cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2018-02-09DOWNLOAD
Diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của Nvidia cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Atheros cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Bộ mở rộng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel dành cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Registry Key cho tốc độ con trỏ cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15DOWNLOAD
Le-Note cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
Active Pen Driver cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD
Driver Thunderbolt cho Yoga 720-15IKBWindows 10 64-bit2017-11-21DOWNLOAD