Lenovo Yoga 920-13IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 920-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
BIOS Update cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-10-09 TẢI
Qualcomm Bluetooth Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel Bluetooth Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Máy ảnh Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel Chipset Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
VBulletin Intel động và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel Integrated GFX Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Finger Print Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Modify PTP Mouse Speed for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Qualcomm WLAN Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel WLAN Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Bộ mở rộng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel Online Connect for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Intel Serial-IO driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
USB Ethernet Adapter Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI
Intel Thunderbolt Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 TẢI