Lenovo Yoga 920-13IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Yoga 920-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 920-13IKB, Giáng sinh 920-13IKB Kính Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Loại C Phần mềm cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-25 DOWNLOAD
DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8.50.3399 Phần mềm cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-11-30 DOWNLOAD
VBulletin Intel động và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Trình điều khiển GFX tích hợp Intel cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Driver in ngón tay cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Sửa đổi tốc độ chuột PTP cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Qualcomm dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Bộ mở rộng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
Kết nối Trực tuyến của Intel dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Le-Note cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09 DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Bộ điều hợp USB Ethernet Adapter cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 DOWNLOAD
Driver Thunderbolt của Intel cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2018-01-23 DOWNLOAD