Lenovo Z40-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Z40 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Z40-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z40-70, Z50-70 Conexant Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Audio Driver Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19 TẢI
Bluetooth Driver (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Driver Z50-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2016-08-18 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-27 TẢI
Trình đọc thẻ Realtek của Lenovo Z40-70, Z50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Z40-70, Z50-70 (Bison, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Z40-70, Z50-70 (AVC, Bison) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Máy ảnh Driver (Realtek, Alcor) Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho Windows8.1 (64-bit) - Lenovo Z40-70, Z50-70 Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-17 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 8.1 64-bit 2016-07-25 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driver Windows 7 32-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driver Windows 7 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driver Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2016-07-25 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 7 32-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 7 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho Windows8.1 (64-bit) - Lenovo Z40-70, Z50-70 Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z40-70, Z50-70 (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Realtek LAN driver Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Z40-70, Z50-70 (Atheros, Realtek, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRST Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRST Windows 8.1 64-bit 2014-12-16 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRST Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2014-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-12-16 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-15 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Rapid Storage Technology driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) Driver Windows 8.1 64-bit 2015-09-07 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Trình điều khiển Intel USB40 của Lenovo Z70-50, Z70-3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18 TẢI
  • sonny

    cảm ơn bạn

  • sonny

    như