Lenovo Z40-75 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Z40 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Z40-75 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z40-75, Z50-75 Conexant Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-21 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Audio Driver Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 BIOS Update Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Realtek, Atheros) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Bison, AVC) Windows 8.1 64-bit 2014-05-20 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Bison, AVC) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Realtek, Alcor) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-19 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 AMD (VGA, HDAudio, SATA) điều khiển Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 AMD Video Driver Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Synaptics, ELAN) Windows 8.1 64-bit 2014-08-21 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driver Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driver Windows 8.1 64-bit 2014-05-21 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-01-22 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-19 TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Realtek, Atheros) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-05 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-15 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI