Lenovo Z41-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Z40 Máy tính xách tay

Tải Lenovo Z41-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio Driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-11-11 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 BIOS Update Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-22 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Bluetooth Patch (HCIreset) Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel Bluetooth Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel Bluetooth Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel Bluetooth Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 HCIreset cho Intel Bluetooth Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driver Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiển Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiển Windows 10 64-bit 2015-11-03 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiển Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Chipset Driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Chipset Driver Windows 10 64-bit 2017-01-13 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2017-01-13 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driver Windows 7 64-bit 2015-07-28 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2016-07-18 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2017-05-26 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Wireless Display Driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Brightness Công cụ điều khiển Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-01-13 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek LAN driver Windows 10 64-bit 2015-07-14 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 LAN driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek LAN driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driver Windows 10 64-bit 2017-05-26 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Brightness vá Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Disable ZPODD vá Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 ODD Biểu tượng Đăng ký Windows 10 64-bit 2016-07-18 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 DisableAN registery Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) Driver Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) Driver Windows 8.1 64-bit 2015-04-24 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Rapid Storage Technology driver Windows 10 64-bit 2015-11-11 TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 USB 3.0 điều khiển Windows 7 64-bit 2015-06-23 TẢI