Lenovo Z70-80 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Z70-80 Laptop

Tải Lenovo Z70-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G70-80, Z70-80 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-11-06 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-03-03 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Intel, Qualcomm, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo Z70-80 (Liteon, AVC, Bison) Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo Z70-80 (Liteon, AVC, AWA, Bison) Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Z70-80 (Realtek, Alcor) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của Lenovo Windows 10 64-bit 2016-12-17 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2016-06-01 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển Lan Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 của Lenovo (Intel, Realtek, Qualcomm) Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 của Lenovo (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80 Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Trình tối ưu hóa OneKey của Lenovo Z70-80 Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (Z70-80) của Lenovo Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (Z70-80) của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® Z70-80 của Lenovo Windows 10 64-bit 2017-04-07 TẢI
Trình điều khiển USB 70 của Lenovo Z80-3.0 Windows 7 64-bit 2014-12-30 TẢI