LG X170 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

LG X170 Laptop

Tải về LG X170 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5992)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
0K
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5992)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
77,709K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.4.1002)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
9,609K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
2,354K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.4.1002)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
9,609K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1025)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
2,354K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5260)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
15,803K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 8.14.10.2117)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
14,784K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IVT BlueSoleil Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.339.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
102,007K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.8.0.339.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
101,970K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver.5.30.1010.3)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
80,179K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
3,724K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.15)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
135,413K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
13,126K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.5.746.119.2010)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
5,364K
Intel WiMAX driver / phần mềm trọn gói (Ver.5.30.1010.3) (KT Only)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
91,884K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.13.3.0.24)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
36,606K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.13.112.2010)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
3,567K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
10,439K
JMB28X SD / MMC điều khiển Host Controller cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30123)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
38,040K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CyberLink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
89,558K
Cyberlink YouCam cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
89,600K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver.15.0.8.0)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
12,065K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.8.0)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
12,065K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe DTV thẻ cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.33)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
614K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
phương tiện truyền thông Aver A898F DTV driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.18)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
46,721K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
28,647K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.4.01.0901.1401)
Windows XP 32bit
11 / 02 / 2011
2,042K
LG Cập nhật thông minh cho LG xách tay. (Ver.7.0)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 02 / 2011
28,662K
LG thông minh Cursor driver cho LG xách tay. (Ver.1.00.0910.2201)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 02 / 2011
1,841K
LG thông minh pop cho LG xách tay. (Ver.1.2.81.38)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
13,694K
LG thông minh Chỉ số Lite cho LG xách tay. (Ver.1.00.1009.1301)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
735K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.5.01.1007.1201)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
14,697K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.0.1009.0901)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 15 / 2011
858,544K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho X170 Model (Ver.3H11)
cửa sổ 7
11 / 02 / 2011
3,380K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
10 / 25 / 2010
5,090K
 • Osman

  Thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks rất nhiều
  với tình yêu

 • lawrence

  làm thế nào để loại bỏ mật khẩu ổ cứng lg x170 netbook

 • Juliano

  [Ralink Wireless / Win7_32bit] Ralink Wireless LAN Pilote đổ Ordinateur di động LG. (Ver.3.1.10.0)
  Đổ máy tính xách tay máy tính xách tay LG X170 và máy tính xách tay
  Gestionnaire de périphériques ya même pas le điều khiển pour la giỏ wifi
  GIẢI PHÁP SVP

 • Saifullah Rafee

  Tôi có một máy tính xách tay nhỏ LG X170 nhưng bây giờ có một vấn đề của màn hình connecter, tôi Kết cho các kết nối thị trường ở đây ở đây tại Nigeria nhưng tôi không thể có được nó. Vì vậy, xin vui lòng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ....

 • Mah ALT

  Trình điều khiển usp của tôi trong xp3 không hoạt động