MSI CR41 0M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay


MSI CR41 Dòng Máy tính xách tay

Tải về MSI CR41 0M Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows 8 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6626)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-05
148.84 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1019)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-06-11
2.87 MB
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
1.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2875)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
137.24 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
136.92 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
108.17 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel bluetooth N135 (Version: 1.0.13.30079)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-07-26
305.93 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.0.220)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 + BT4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
76.08 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 7.4.0.120)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
172.49 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel N135 Wireless LAN (Version: 15.0.0.75)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-07-26
230.4 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 10.0.0.225)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 / 130 + BT4.0 (Version: 15.5.4.45)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-15
146.12 MB
Atheros AW-NB100H Wireless LAN (Version: 9.2.0.470)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
17.62 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.58.411.212)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-05
5.69 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10010)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-01-10
8.08 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.0.2)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
130.25 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.7)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-15
20.74 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.4.220)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-20
13.52 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-07
3.23 MB
Intel Turbo Boost Monitor 2.0 (Version: 2.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-16
58.31 MB

suy nghĩ 5 trên "MSI CR41 0M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay"


Viết bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *