MSI CR62 6M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR62 6M Laptop

Tải MSI CR62 6M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7745)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-18
248.68 MB
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7745)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-18
248.68 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.12)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-12
2.7 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.12)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
2.7 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
0.58 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
11.73 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
11.73 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166 (package_11.0.0.1180))
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
62.96 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166 (package_11.0.0.1180))
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
62.96 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-30
215.14 MB
Intel VGA Driver (Version: 20.19.15.4360)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-18
176.99 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1510.550)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-23
100.34 MB
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1546.2762)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
100.34 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless (Version: 18.30.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-29
346.63 MB
Intel Wireless (Version: 18.30.0.9)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
346.63 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Lan (Version: 2.1.0.17)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
59.31 MB
Lan (Version: 2.1.0.17)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
59.31 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (Version: 10.0.10240.31218)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
12.32 MB
Card Reader (Version: 10.0.10240.31218)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
12.32 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
56.36 MB
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB3.0 (Version: 4.0.2.42)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1603.1401)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-08
72.16 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Shift (Version: 1.0.1503.2701)
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-07
6.12 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB