MSI CR62 6ML Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR62 6ML Laptop

Tải MSI CR62 6ML Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7724)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-13
244.8 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.14)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.8.0.1042)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
12.8 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1176 (gói 11.0.0.1205))
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-13
63.19 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-30
215.14 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1546.2762)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
100.34 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 18.30.0.9)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
346.63 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Lan (Version: 2.1.0.17)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
59.31 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10586.31225)
Cửa sổ 10 64bit
2016-07-27
15.92 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI True Color (Version: 1.6.3.005)
Cửa sổ 10 64bit
2016-09-13
17.25 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1605.2701)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-26
72.13 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1607.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-25
7.23 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1607.2201)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-19
179.72 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1609.3001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-10-26
7.69 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.07276)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-24
13.19 MB