MSI CR62 7ML, CR72 7ML Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

MSI CR62 7ML Laptop

Tải MSI CR62 7ML / MSI CR72 7ML Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hồ Kaby IRST (Version: 15.0.0.1039)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-30
12.5 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 21.20.16.4471)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-30
213.24 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BlueTooth Intel (Version: 19.0.1621.3340)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-30
100.03 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WLAN Snowfield Đỉnh Intel (8260) (Version: 18.40.0.9)
Cửa sổ 10 64bit
2016-07-26
387.17 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Lan (Version: 2.1.0.17)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-13
59.31 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (Version: 10.0.10240.31218)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-30
12.32 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sizing Options (Version: 3.0.1607.2201)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-19
179.72 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1609.3001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-10-26
7.69 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.07276)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-24
13.19 MB