MSI CX61 2QC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX61 2QC Laptop

Tải MSI CX61 2QC máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7743)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-07
245.71 MB
Âm thanh ALC892-GR ALC892-CG (Version: 6.0.1.7424)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-23
183.31 MB
Âm thanh ALC892-GR ALC892-CG (Version: 6.0.1.7424)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-23
183.31 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.8)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-31
5.4 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
11.41 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-24
0.54 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-24
11.36 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1146)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
60.69 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4248)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 353.28)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
428.94 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 345.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 345.05)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BlueTooth AW-NB114H (Version: 1.3.812.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-23
60.79 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1407.474)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-06
192.19 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.812.1)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-15
60.79 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.13.402.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-01
38.86 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.13.0.9)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
263.66 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.13.402.2014)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-15
38.86 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-21
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10163.31215)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-26
12.32 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9600.30169)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
10.2 MB
Realtek thẻ Reader (Version: 6.2.9600.30169)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-07
10.2 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
104.13 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2014-02-28
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1602.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-02-19
7.89 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB