MSI GE62 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GE62 6QE Laptop

Tải MSI GE62 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio (Version: 6.0.1.7629)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-30
234.67 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
11.68 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
62.97 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel BlueTooth (Version: 17.1.1529.1620)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-17
83.27 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 18.12.2.2)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-17
352.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 9.0.0.5 (1.1.54.1506 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-17
244.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.31213)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-22
8.47 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 19.0.19.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
56.32 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB