MSI GE72 7RD, MSI GE72 7RE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GE72 7RE Máy tính xách tay

Tải về MSI GE72 7RD, GE72 7RE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.8010 / Nahimic: 2.3.12)
Windows 10 64bit
2016-12-22
376.17 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (Version: 10.1.1.35)
Windows 10 64bit
2016-11-03
2.56 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver (Version: 15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2017-01-06
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver (Version: 15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2017-01-06
0.44 MB
Quản lý cơ Intel Driver (Version: 11.6.0.1015 (Package_11.6.0.1117))
Windows 10 64bit
2017-01-09
91.35 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver (Version: 373.19)
Windows 10 64bit
2017-01-10
481.68 MB
Intel Graphics Driver (Version: 21.20.16.4534)
Windows 10 64bit
2017-01-09
237.61 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 19.11.1639.649)
Windows 10 64bit
2017-01-09
91.06 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN không dây Intel Driver (Version: 19.10.0.9)
Windows 10 64bit
2016-10-21
307.08 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN E2500 & killer không dây điều khiển Suite (Version: 9.0.0.42 (gói 1.0.762))
Windows 10 64bit
2016-11-14
111.73 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader Driver (Version: 10.0.10586.31225)
Windows 10 64bit
2016-08-16
15.92 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad Driver (Version: 19.0.22.4)
Windows 10 64bit
2016-07-22
56.49 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Asmedia USB 3.1 Driver (Version: 1.16.38.1)
Windows 10 64bit
2016-11-18
9.43 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Đài Switch cho chế độ Airplane (Version: 1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB
Các ứng dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1609.1901)
Windows 10 64bit
2017-02-10
7.24 MB
Trung tâm Rồng MSI (Version: 1.2.1701.1101)
Windows 10 64bit
2017-01-20
155.3 MB
SteelSeries cơ 3 (Beta) (Version: 3.9.7)
Windows 10 64bit
2017-01-18
87.29 MB
A-giống ốc xoắn Nahimic với Realtek Audio Driver (Version: driver âm thanh: 6.0.1.8010 / Nahimic: 2.3.12)
Windows 10 64bit
2016-12-22
376.17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.3.005)
Windows 10 64bit
2016-09-13
17.25 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1607.2201)
Windows 10 64bit
2016-08-19
179.72 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1610.3101)
Windows 10 64bit
2016-12-13
8.17 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.12025)
Windows 10 64bit
2017-01-09
13.12 MB