MSI GP60 2QE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GP60 2QE Máy tính xách tay

Tải MSI GP60 2QE Leopard Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7179)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
211.7 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7179)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
211.7 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chipset (Version: 9.4.0.1027)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
5.36 MB
Chipset (Version: 9.4.0.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
5.36 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-24
11.36 MB
Intel Managment Engine (Version: 9.5.15.1730)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
57.57 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.15.1730)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
57.57 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 345.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 345.05)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1409.486)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-05
192.82 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1409.486)
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-05
192.82 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.800.1)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
60.75 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.800.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
60.75 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.0.5.8)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-08-12
239.9 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.0.5.8)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
239.9 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2010.11.1007.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
40.42 MB
AzureWave AW_NB159H Wireless LAN (Version: 2012.4.1022.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
33.59 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-11-04
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21249)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
8.57 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21249)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
8.57 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel USB Driver 3.0 (Version: 2.5.3.34)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
13.67 MB
MSI SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
13.67 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
2.81 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1504.2901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
15.96 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1504.2901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
15.96 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
2.81 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Loa EQ (Version: 1.00.26)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
3.46 MB
Loa EQ (Version: 1.00.26)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
3.46 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB