MSI GP70 2QF Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GP70 2QF Máy tính xách tay

Tải MSI GP70 2QF Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7534)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
218.79 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7179)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
211.7 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.8)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Chipset (Version: 9.4.0.1027)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
5.36 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
11.41 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1146)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
60.69 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.15.1730)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
57.57 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 353.54)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-26
428.77 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4248)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 345.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer1525 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
54.96 MB
Chicony Bluetooth (Version: 1.3.865.3)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-22
58.68 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1525.1443)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-22
82.67 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1409.486)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-05
192.82 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.800.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
60.75 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 18.11.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
364.44 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.0.5.8)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-08-12
239.9 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-11-04
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.25 (1.1.54.1095 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
281.06 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10125.21277)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
12.56 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21249)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
8.57 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 15.13.0.6)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
104.16 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-15
13.67 MB
MSI SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
13.67 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.0101)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-09
109.06 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
2.81 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1504.2901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
15.96 MB
Cinema Sound Blaster (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-24
34.16 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 10 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB