MSI GS32 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GS32 6QE Máy tính xách tay

Tải MSI GS32 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-05
288.94 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.13)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
2.7 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.8.0.1042)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
12.8 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1181)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
67.72 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 362.03)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-06
472.2 MB
Intel VGA Driver (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-30
215.14 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth (Version: 10.0.0.191)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
55.08 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.37 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-03
205.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10240.31217)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-19
12.32 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1603.1401)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-08
72.16 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
29.2 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Win7 64, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Win7 32
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Win7 64, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB